Inschrijven bedrijfsbezoeken

Hieronder vind je de afspraken en een korte handleiding over het inschrijven voor de Bedrijfsbezoeken. Lees deze eerst goed door voordat je je inschrijft voor een ‘route’. 

Afspraken:

 • De Bedrijfsbezoeken vinden plaats op maandag 3, dinsdag 4 en woensdag 5 februari 2020.
 • Er zijn vaste ‘routes’ gemaakt van telkens 3 bedrijven/instellingen.

Klik hier voor een overzicht van de beschikbare 'routes'.

 • Meer informatie over de bedrijven vind je in het Bedrijvenboek.
 • Een ‘route’ vindt niet altijd - in zijn geheel - op 1 dag plaats, maar kan bijv. ook verdeeld zijn over de 3 dagen.
 • Op de momenten dat je gedurende die dagen geen Bedrijfsbezoek hebt, ben je gewoon op school en volg je de lessen.
 • Vanaf donderdag 5 december 2019 t/m vrijdag 13 december 2019 is het mogelijk om alvast te oefenen met het inschrijven voor een ‘route’.
 • Vanaf maandag 16 december 2019 om 18:00 uur kun je je pas echt inschrijven voor een ‘route’.
 • Op woensdag 18 december 20198 om 10:00 uur sluit de inschrijfdatum en is het vanaf dat moment niet meer mogelijk om in te schrijven.
 • Als het om technische redenen niet lukt om in te schrijven, mail dan naar: wop@wijkinbedrijf.nl
 • Als je – zonder opgaaf van reden - niet op tijd hebt ingeschreven, dan plannen wij een route voor je in. 
 • Uiterlijk in de week van 20 januari 2020 ontvang je op school een volledig overzicht van de door jou gekozen route, incl. de namen van contactpersonen, adressen en telefoonnummers. 
 • Mocht je op het moment van een gepland Bedrijfsbezoek ziek zijn of om andere redenen niet kunnen verschijnen bij de organisatie/instelling, meld dit dan eerst op school (volgens de daarvoor geldende afspraken) en ook aan de organisatie waar je op die dag een Bedrijfsbezoek zou afleggen. Je aanwezigheid wordt aan de hand van presentielijsten geregistreerd.
 • Voor vragen of het melden van technische storingen kun je een mailbericht sturen naar: wop@wijkinbedrijf.nl.

 Handleiding inschrijven:

 1. Let op! Schrijf niet in voor meerdere leerlingen onder dezelfde naam/e-mailadres, er wordt maar 1 inschrijving per naam/e-mailadres verwerkt/goedgekeurd.
 2. Voor het inschrijven voor de Bedrijfsbezoek-routes maken we gebruik van het systeem wat Stichting Binding ook gebruikt voor de Roefeldag. Lees eerst de hele handleiding door, bij punt 12 vind je de link om je in te schrijven. 
 3. Kies in de linker kolom voor de Activiteit Jongeren ‘WOP-2020’.
 4. Bij de 'route' van jouw keuze klik je op ‘Bestellen’. 
  Let op! Ruilen is niet mogelijk, dus overdenk goed welke 'route' je wilt volgen voordat je de bestelling daadwerkelijk afrondt.
 5. Je komt vervolgens in ‘1. Winkelwagen’
  Als je per abuis de verkeerde ‘route’ hebt aangevinkt dan kun je dit hier nog ongedaan maken door op  te klikken. Is dit de ‘route’ van je keuze klik dan op ‘Bestellen’.
 6. Let op! Ga niet meerdere 'routes' inplannen door hier op ‘verder winkelen’ te klikken, want alleen je eerste keuze wordt verwerkt.
 7. In het scherm ‘2. Uw gegevens’ kun je een account aanmaken, zodat je gegevens bewaard blijven voor een volgend bezoek. 
 8. Vul hier je gegevens in en het e-mailadres waarop je je bevestiging wilt ontvangen. Klik vervolgens op 'Naar betaaldwijze’.
 9. Je inschrijving is goed gelukt als je direct in het scherm ‘5. Afrekenen’ komt en de melding ‘Dank u voor uw bestelling’ te zien krijgt.
 10. In je mailbox ontvang je een bevestiging van je inschrijving. 
  Let op! Onderaan deze bevestiging staan de contactgegevens van Stichting Binding. Als je vragen hebt over je inschrijving neem dan contact op via het mailadres van Wijk in Bedrijf: wop@wijkinbedrijf.nl
 11. Het kan zijn dat er meerdere leerlingen tegelijk proberen in te schrijven voor dezelfde ‘route’. In dat geval krijg je de foutmelding ‘Uw winkelwagen is aangepast. Controleer uw bestelling.’ en moet je je ‘bestelling’ nogmaals plaatsen.
 12. Als je alles, wat hier boven staat, goed hebt gelezen, klik dan hier om in te schrijven voor een 'route'.       


Heel veel plezier toegewenst!