Verkiezingsreglement

 • Wijkse Onderneming van het jaar 2019 (voor starters, ZZP-ers en bedrijven met minder dan 3 fte.)
 • Wijkse Onderneming van het jaar 2019 (voor bedrijven met meer dan 3 fte. in dienst)
 • Wijkse Winkelier van het jaar 2019

 

1. Algemeen

A. Algemeen
Deze verkiezing van de Wijkse Ondernemersprijs wordt georganiseerd door de Stuurgroep Wijk in Bedrijf. Voor verkiezing heeft de Stuurgroep een Projectgroep Ondernemersprijs gevormd. Deze projectgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van: OndernemersKring Wijk bij Duurstede (OKW), WInkeliersvereniging Hart van Wjik, Rabobank Rijn en Heuvelrug en ondernemers uit de gemeente Wijk bij Duurstede.

B. Prijsuitreiking
De prijzen worden uitgereikt tijdens het event Wijk in Bedrijf dat elke twee jaar wordt georganiseerd. 

C. Organisatiestructuur verkiezingen
De Stuurgroep Wijk in Bedrijf is eindverantwoordelijk.

D. Projectgroep Ondernemersprijs

 • bestaat uit Etkse Muis (projectleider Wijk in Bedrijf), Hans de Vries (Lease Result en lid Stuurgroep), Steven Enneman (Directeur Bedrijven Rabobank Rijn en Heuvelrug), Hardy Smit (OKW) en Piet van Leeuwen (Hart van Wijk).
 • selecteert en nomineert kandidaten aan de hand van een vragenlijst
 • doet voordracht en advies aan jury voor nominaties titel Wijkse Onderneming van het jaar
 • doet voordracht en advies aan jury voor nominaties titel Wijkse Zelfstandige van het jaar
 • doet voordracht en advies aan jury voor nominaties titel Wijkse Winkelier van het jaar.

E. Jury Wijkse Onderneming van het Jaar

 • bestaat uit Burgemeester van de gemeente Wijk bij Duurstede, de heer T. Poppens (voorzitter), directievoorzitter van de Rabobank Rijn en Heuvelrug, de heer M. Dirksen, voorzitter van de ondernemersvereniging Cothen, de heer P. van Dijk aangevuld met de winnaars van de Ondernemersprijs 2017 en een vertegenwoordiger van de winkeliers.
 • bezoekt en beoordeelt de 3 genomineerden per categorie. 
 • beslist wie van de 3 genomineerden de winnaar wordt. 

F. Openbaarheid
De namen van gekandideerde ondernemingen/zelfstandigen/winkelier worden niet openbaar gemaakt. Genomineerde ondernemingen/zelfstandigen gaan door deelname aan de verkiezing akkoord met bekendmaking van hun namen. Genomineerde bedrijven/zelfstandigen zijn door deel te nemen aan de verkiezing ook bereid medewerking te verlenen aan activiteiten die samenhangen met de prijsuitreiking.

G. Uitslag verkiezingen
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Stuurgroep. Over de uitslag van de verkiezing kan niet gecorrespondeerd worden.

H. Adressering
Het projectbureau van Wijk in Bedrijf inclusief de verkiezing is ondergebracht op Hagenaar 1, 3961 NP Wijk bij Duurstede.

2. Verkiezing Wijkse Onderneming van het Jaar

A. Deze verkiezing staat open voor iedere onderneming die voldoet aan de volgende criteria:

 • De onderneming heeft een vestiging binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Wijk bij Duurstede.
 • De onderneming heeft ten minste 3 fte in dienst.
 • De onderneming is juridisch een onderneming (waarbij iedere ondernemingsvorm is toegestaan).
 • De onderneming heeft een actief KvK nummer.

B. Kandidaat stellen
Ondernemingen die voldoen aan de criteria gesteld onder punt 2A kunnen zowel zichzelf kandidaat stellen als door anderen aangemeld worden als kandidaat voor de verkiezing. Aanmeldingen kunnen online gedaan worden op de website van Wijk in Bedrijf. Ook kan de Projectgroep Ondernmersprijs tips krijgen uit haar netwerk.
Na het verstrijken van de verkiezingstermijn selecteert de Projectgroep Ondernemersprijs een longlist van 5 bedrijven. Deze bedrijven ontvangen een vragenlijst en daaruit nomineert de Projectgroep Ondernemersprijs 3 bedrijven en draagt deze voor aan de jury.

C. Criteria voor jurering
Jurering voor de titel Wijkse Onderneming van het Jaar vindt plaats op basis van de volgende criteria:

 • De mate van innovatie
 • De flexibiliteit om zich succesvol aan te passen aan een veranderende omgeving
 • Een gezonde financiële huishouding
 • Levert een bijdrage aan maatschappelijk verantwoord ondernemen in de gemeente Wijk bij Duurstede
 • De continuïteit
 • Het personeelsbeleid
 • Inzet voor duurzaamheid

Een onderneming die op één van de criteria een duidelijke onvoldoende scoort, komt niet in aanmerking voor nominatie/verkiezing tot Wijkse Onderneming van het Jaar, ongeacht overige prestaties.

D. Jurering

 • De Projectgroep Ondernemersprijs is verantwoordelijk voor het nomineren van maximaal drie ondernemingen uit de voorgedragen kandidaten.
 • De jury is verantwoordelijk voor het verkiezen van de Wijkse Onderneming van het Jaar uit de genomineerde ondernemingen voor de finale van de verkiezing. De jurering vindt plaats op basis van een door de jury vast te stellen weging van de criteriaDe publieksstem wordt hierin voor maximaal 20% meegenomen.

3. Verkiezing Wijkse Zelfstandige van het Jaar

A. Deze verkiezing staat open voor iedere onderneming die voldoet aan de volgende criteria:

 • De onderneming heeft een vestiging binnen de gemeentegrenzen van Wijk bij Duurstede.
 • De onderneming heeft minder dan 3 fte in dienst.
 • De onderneming is juridisch een onderneming (waarbij iedere ondernemingsvorm is toegestaan).
 • De onderneming heeft een actief KvK nummer.

B. Kandidaat stellen
Ondernemingen die voldoen aan de criteria gesteld onder punt 3A kunnen zowel zichzelf kandidaat stellen als door anderen aangemeld worden als kandidaat voor de verkiezing. Aanmeldingen kunnen online gedaan worden op de website van Wijk in Bedrijf. Ook kan de Projectgroep Ondernmersprijs tips krijgen uit haar netwerk.
Na het verstrijken van de verkiezingstermijn selecteert de Projectgroep Ondernemersprijs een longlist van 5 bedrijven. Deze bedrijven ontvangen een vragenlijst en daaruit nomineert de Projectgroep Ondernemersprijs 3 bedrijven en draagt deze voor aan de jury.

C. Criteria voor jurering
Jurering voor de titel Wijkse Zelfstandige van het Jaar vindt plaats op basis van de volgende criteria:

 • De mate van innovatie
 • De flexibiliteit om zich succesvol aan te passen aan een veranderende omgeving
 • Een gezonde financiële huishouding
 • Levert een bijdrage aan maatschappelijk verantwoord ondernemen in de gemeente Wijk bij Duurstede
 • De continuïteit
 • Het personeelsbeleid
 • Inzet voor duurzaamheid

Een onderneming die op één van de criteria een duidelijke onvoldoende scoort, komt niet in aanmerking voor nominatie/verkiezing tot Wijkse Zelfstandige van het Jaar, ongeacht overige prestaties.

D. Jurering

 • De Projectgroep Ondernemersprijs is verantwoordelijk voor het nomineren van maximaal drie ondernemingen uit de voorgedragen kandidaten.
 • De jury is verantwoordelijk voor het verkiezen van de Wijkse Zelfstandige van het Jaar uit de genomineerde ondernemingen voor de finale van de verkiezing. De jurering vindt plaats op basis van een door de jury vast te stellen weging van de criteriaDe publieksstem wordt hierin voor maximaal 20% meegenomen.

4. Verkiezing Wijkse Winkelier van het Jaar

A. Deze verkiezing staat open voor iedere onderneming die voldoet aan de volgende criteria:

 • De onderneming heeft een vestiging binnen de gemeentegrenzen van Wijk bij Duurstede.
 • De onderneming is juridisch een onderneming (waarbij iedere ondernemingsvorm is toegestaan).
 • De onderneming heeft een actief KvK nummer.

B. Kandidaat stellen
Ondernemingen die voldoen aan de criteria gesteld onder punt 4A kunnen zowel zichzelf kandidaat stellen als door anderen aangemeld worden als kandidaat voor de verkiezing. Aanmeldingen kunnen online gedaan worden op de website van Wijk in Bedrijf. Ook kan de Projectgroep Ondernmersprijs tips krijgen uit haar netwerk.
Na het verstrijken van de verkiezingstermijn selecteert de Projectgroep Ondernemersprijs een longlist van 5 bedrijven. Deze bedrijven ontvangen een vragenlijst en daaruit nomineert de Projectgroep Ondernemersprijs 3 bedrijven en draagt deze voor aan de jury.

C. Criteria voor jurering
Jurering voor de titel Wijkse Winkelier van het Jaar vindt plaats op basis van de volgende criteria:

 • De mate van innovatie
 • De flexibiliteit om zich succesvol aan te passen aan een veranderende omgeving
 • Een gezonde financiële huishouding
 • Levert een bijdrage aan maatschappelijk verantwoord ondernemen in de gemeente Wijk bij Duurstede
 • De continuïteit
 • Het personeelsbeleid
 • Inzet voor duurzaamheid

Een onderneming die op één van de criteria een duidelijke onvoldoende scoort, komt niet in aanmerking voor nominatie/verkiezing tot Wijkse Winkelier van het Jaar, ongeacht overige prestaties.

D. Jurering

 • De Projectgroep Ondernemersprijs is verantwoordelijk voor het nomineren van maximaal drie ondernemingen uit de voorgedragen kandidaten.
 • De jury is verantwoordelijk voor het verkiezen van de Wijkse Winkelier van het Jaar uit de genomineerde ondernemingen voor de finale van de verkiezing. De jurering vindt plaats op basis van een door de jury vast te stellen weging van de criteriaDe publieksstem wordt hierin voor maximaal 20% meegenomen.

5. Overige bepalingen

 • De Stuurgroep Wijk in Bedrijf kan met gegronde en gemotiveerde redenen afwijken van dit reglement en beslist over zaken waarin dit reglement niet voorziet.